1. Regio ecclesiastica Latii est una ex sedecim regionibus ecclesiasticis in quas dividitur Ecclesia Catholica in Italia, cuius territorium regioni Latii congruit. La misura fu inserita nella Pace dall'autorità imperiale, in quanto non sostenuta dai Principi protestanti. Dioecesis Urbis seu Dioecesis Romana; Sedes suburbicariae. Conform declarației explicite, așezată de autor la început (Hist.eccl., I,1,1), opera în 10 cărți, își propune să trateze o serie de teme care în fapt vor forma și scheletul textului și care (teme) corespund fundamental scopului apologetic de a exalta adevărul și temeinicia Bisericii. La vittoria di Ernesto confermò il principio del Reservatum ecclesiasticum. Eusebiu nu se mulțumește doar să relateze, în mod constant – însă – citează izvoare istorice (atât bisericești cât și laice) și deseori reproduce textul documentelor importante (bine-înțeles, favorabile creștinismului și temei tratate de el): rescripte imperiale, edicte, scrisori etc.. Liber III, prezintă pe cei mai însemnați episcopi și învățători ai mesajului creștin. Qualsiasi altra espressione di fede era esclusa. Questa pagina è stata modificata per l'ultima volta il 20 mag 2020 alle 13:05. Atât datarea compoziției operei cât și diferitele sale ediții (a căror existență este atestată de tradiția manuscriselor) este viu dezbătută. Enrico VIII e i suoi successori, infatti, avevano preso le redini della Chiesa in quel paese, sottraendola all'autorità ecclesiastica o comunque imponendole la loro volontà. Politicamente, la clausola quasi assicurò una maggioranza cattolica tra i sette Elettori, dal momento che il Regno di Boemia era stato nelle mani degli Asburgo dal 1526 e i tre Elettori ecclesiastici di Magonza, Treviri e Colonia non poterono convertirsi senza perdere il loro incarico. eccl. Indagine fatta con metodi e… Regio ecclesiastica Tusciae (vel Regio ecclesiastica Etruriae) est una ex sedecim regionibus ecclesiasticis in quas dividitur Ecclesia Catholica in Italia, cuius territorium circĭter regioni Tusciae congruit. con iniz. AGIDAE - Associazione Gestori Istituti Dipendenti Dall’autorità Ecclesiastica. ), nu lipsesc însă trimiterile în limba greacă sau în limbile moderne (în română de ex. Regio ecclesiastica in personam iuridicam erigi potest. Nella Chiesa ortodossa rumena, il titolo di metropolita equivale a quello della Chiesa cattolica, ossia il responsabile di una provincia ecclesiastica, propriamente chiamata metropolia. TS dir.can. It is Associazione Gestori Istituti Dipendenti Dall’autorità Ecclesiastica. Giuseppe Bertello (Foglizzo, 1° de otobre 1942) xe un vescovo e cardinałe itałian.Dal 1° de otobre del 2011 el xe l'ottavo presidente del Governatorato dela Sità del Vatican. 106. L'esercito spagnolo, comandato dal Duca di Parma, recuperò fisicamente il territorio elettorale. Provincia Ecclesiastica Romana. Istoria bisericească, prescurtat: Ist.bis.,). Il concetto di ente ecclesiastico. Municipium Marradi in Regione ecclesiastica Aemilia-Romania adest. Eusebiu este atent să sublinieze toate manifestările de răzvrătire a evreilor față de puterea imperială precum și represiunile puterii: acesta este – după el – semnul intervenției dumnezeiești în istorie. Ma lo stesso principio avrebbe avuto conseguenze diverse se applicato in un dominio ecclesiastico, come quello governato da un principe vescovo o da un abate. Amministrare, infatti, può significare la funzione propria dell’autorità ecclesiastica – diversa da quella di legiferare e di giudicare – consistente nel porre atti di governo nel rispetto della legge. maiusc., tribunale ecclesiastico preposto a tale compito: denunciare all I.… Nella risultante guerra di Colonia, Gebhard fu sostenuto dalla Repubblica Olandese e dall'Elettorato Palatino. Si distingue dal latino classico per alcune variazioni lessicali, una sintassi semplificata e pronuncia all'italiana. Il termine laico nell'accezione travisata moderna del termine ha assunto significato di "aconfessionale", ossia dislegato da qualsiasi autorità confessionale, ecclesiastica (o non ecclesiastica), e quindi da qualsiasi confessione religiosa (o non religiosa) . L'ente ecclesiastico: - categoria giuridica propria dell'ordinamento statuale e non dell'ordina­mento canonico, - non è intrinseca alla natura dell'ente; -è attribuita dallo Stato in stretta relazione con l'attività realmente esercitata dall'ente, che deve perseguire fini di religione o di culto. Human translations with examples: concilio, ecclesiologia, ecclesiastici. Conform unei ipoteze, care s-a bucurat de larg consens printre cercetători, prima ediție ar fi cuprins cărțile (liber) de la I la VII și ar fi anterioară izbucnirii persecuției lui Dioclețian (303); în 311, Eusebiu ar fi adăugat pentru a doua ediție, cartea (liber) a VIII-a; după 318, tot el, ar fi redactat actuala carte (liber) a X-a, conținând omelia pentru dedicarea bazilicii din Tir (în 315) și ar fi împărțit cartea a VIII-a în două părți, creând în felul acesta cartea a IX-a. FO l insieme degli organismi che esercitano un potere o svolgono funzioni… f invar authority autorità portuale port authorities pl * * * autorità s.f. L’autorità ecclesiastica può, nelle condizioni e nelle forme stabilite dal diritto canonico, apportare modificazioni allo status degli (—), anche dopo che questi abbiano ottenuto il riconoscimento statale. disciplina che studia tale ordinamento || Foro ecclesiastico, tribunale che giudica le cause in materia ecclesiastica || Matrimonio ecclesiastico, religioso || Storia ecclesiastica, della Chiesa cattolica – Autorità ecclesiastica. Richard Hooker aveva scritto già in favore della supremazia del governo secolare nell'opera Ecclesiastical Polity (il governo ecclesiastico) del 1594. TS stor. Ultima editare a paginii a fost efectuată la 26 august 2018, ora 19:44. ; dalla parrocchia alla diocesi, all'arcidiocesi, dal curato al patriarca. Eusebiu fixează aceste succesiuni în legătură cu perioadele de domnie a împăraților. In nessuno di questi casi tuttavia il metropolita ha alcuna autorità speciale nei confronti dei vescovi all'interno delle province di competenza. tà s.f.inv. 604-ca. organizzazione e procedura di indagine svolta dall autorità ecclesiastica per individuare e reprimere le eresie | spec. Succesiunile apostolice, adică listele episcopilor care s-au succedat, plecând de la apostoli până în zilele autorului, în sediile cele mai importante: Roma, Alexandria, Antiohia, Ierusalim. Sono pubbliche le fondazioni di culto costituite dall’autorità ecclesiastica, private le altre anche se vanno comunque approvate dalla stessa autorità. Historia Ecclesiastica (Latin, meaning "Church History") is the name of many different works, documenting the history of Christianity, including: Alexander Natalis; Bartholomew of Lucca, Historia Ecclesiastica Nova; Bede, Historia ecclesiastica gentis Anglorum; Eusebius of Caesarea, Historia Ecclesiastica (4th century) Evagrius Scholasticus L’autorità statale e l’autorità ecclesiastica competenti emanano, nei rispettivi ordinamenti, le disposizioni per la loro attuazione. Contextual translation of "ecclesiastici" into English. Sant'Oswald (ca. Per le disposizioni di cui al precedente comma relative al titolo II delle presenti norme, l’autorità competente nell’ordinamento canonico è la Conferenza episcopale italiana. Atât datarea compoziției operei cât și diferitele sale ediții (a căror existență este atestată de tradiția manuscriselor) este viu dezbătută. 2 facoltà di esercitare legittimamente un potere o una funzione: l autorità del tribunale | validità, valore: avere autorità di legge 2a. Dincolo de faptul pe care-l constituie țesătura expoziției, această temă are scopul de a evidenția continuitatea și, deci autenticitatea, tradiției ortodoxe, cu rol antieretic. Pontificia Ecclesiastica Academia est academia Sanctae Sedis cuius munus est iuvenibus presbyteribus ecclesiasticam ac internationalem diplomatiam docendi. La gerarchia ecclesiastica è di tipo piramidale: il Papa, diretto rappresentante di Cristo sulla terra, si trova al vertice e governa tutta la Chiesa. Cod. La riserva ecclesiastica spesso non venne rispettata, in particolare nella Germania settentrionale. În această secțiune, Eusebiu menționează numele ereticilor și – în linii mari – conținutul ereziei lor bazându-se îndeosebi pe scrieri polemice anterioare. Teod. Relatează cu detalii „Războiul iudaic” terminat cu distrugerea Ierusalimului, în anul 70 (cărțile II și III) și a doua distrugere a templului de împăratul Adrian (liber IV). Uffizio ecclesiastico. Il latino ecclesiastico viene utilizzato in opere teologiche, riti liturgici e proclami dogmatici ed è comparso, nel tempo, in diversi stili: semplice … A agg. Traduzioni in contesto per "ecclesiastica" in italiano-inglese da Reverso Context: gerarchia ecclesiastica, storia ecclesiastica, carriera ecclesiastica, autorità ecclesiastica Esentava le terre ecclesiastiche dal principio del cuius regio, eius religio, che la Pace stabiliva per tutte le terre dinastiche ereditarie, cioè quelle governate da principi, duchi, ecc.. Secondo questo principio, la religione del sovrano sarebbe stata la religione del paese e del … Sunt pomeniți șaizecișișase de scriitori bisericești (îndeosebi greci și orientali); la vreo treizeci dintre ei reproduce lista (catalogul) operelor lor și citează multe dintre acestea (vreo 255 de citate) fie direct fie indirect. Permane solo l’obbligo per l’autorità ecclesiastica di dare comunicazione alle competenti autorità italiane civili di Arcivescovi e Vescovi… SANZIONI CONTRO UFFICIALI ECCLESIASTICI è - PENALE è Inosservanza alle disposizioni del T.U. 1 Che si riferisce alla Chiesa, proprio della Chiesa: gerarchia ecclesiastica; ufficio e. || Diritto ecclesiastico, ordinamento giuridico dei rapporti fra Stato e Chiesa; estens. Nel significato puro ed originario del termine, ancora utilizzato in ambito religioso invece, il laico è un fedele della … … Historia ecclesiastica este opera istorică a lui Eusebiu din Cezareea Data compoziției și problema edițiilor operei. Il Reservatum ecclesiasticum (riserva ecclesiastica) era una disposizione della Pace di Augusta del 1555. Due confessioni di fede erano accettate: il cattolicesimo o la confessione Augustana (luteranesimo). Looking for abbreviations of AGIDAE? 642) 'ntel 634 el xe montà sol trono de Bernicia e Deira, i due regni che, unificati, furono conosciuti col nome di Northumbria.Oswald el xe venerà come santo dała Cexa catołega, parché lu - che el gera on cristian el xe sta copà en bataja dal re pagan Penda de Mercia.Durante i so oto ani de regno el xe sta tra i sovrani pì potenti deła Britania. https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Reservatum_ecclesiasticum&oldid=113128844, licenza Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo. 2 (est.) La Chiesa cattolica (dal latino ecclesiastico catholicus, a sua volta dal greco antico καθολικός, katholikòs, cioè "universale") è la Chiesa cristiana che riconosce il primato di autorità al vescovo di Roma, in quanto successore dell'apostolo Pietro sulla cattedra di Roma. ne s.f. T. Divisione ecclesiastica, per la quale il paese si parte secondo la giurisdizione relig. (1) Il principio di cuius regio, eius religio stabiliva la conformità religiosa all'interno di ogni singolo stato. Il Reservatum ecclesiasticum dichiarava che un principe ecclesiastico che si convertiva al luteranesimo immediatamente perdeva la sua autorità (che aveva ricevuto all'interno della Chiesa) e il dominio non veniva convertito. Il suo ufficio diveniva vacante e sarebbe stato sostituito da un nuovo ecclesiastico cattolico. Il termine ente significa “esistente”, indica cioè una realtà che vive ed agisce non solo di fatto ma anche di diritto, consentendo di estendere il concetto di soggettività anche alle persone giuridiche, oltre che a quelle fisiche: dunque entrambe sono soggetti di diritto. Tuttavia, i Principi protestanti scelsero di non porre veti alla misura e in cambio ottennero la Declaratio Ferdinandea, che proteggeva i cavalieri e le città o comunità rurali protestanti di lunga data, comprese quelle nei territori in cui era applicato il Reservatum ecclesiasticum. In risposta l'assemblea dell'Unione Protestante a Rothenburg ob der Tauber, nel marzo 1613, votò per non sciogliersi finché la Lega cattolica era ancora in vigore, e per assicurare che alcune rimostranze di vecchia data fossero state corrette, incluso il Reservatum ecclesiasticum. Eusebiu dedică o atenție deosebită eroilor credinței creștine, martori ai tăriei și rezistenței creștinismului. nelle associazioni cattoliche, chi rappresenta l’autorità ecclesiastica e cura la formazione religiosa dei soci beneficio ecclesiastico loc.s.m. circa le pubbliche riunioni 1. Il capitolo della cattedrale dell'Arcidiocesi di Brema era stato largamente protestante dal 1560 circa ed era anche amministrato da amministratori protestanti. TS dir. Contextual translation of "ecclesiastical" into Italian. Se pare că avea deja redactată o colecție de Acta Martyrum, (Actele Martirilor), la care face deseori referință în cărțile (liber) IV și V. Data compoziției și problema edițiilor operei, Evenimentele remarcabile ale istoriei bisericii, Persecuțiile păgâne împotriva creștinilor, https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Historia_ecclesiastica&oldid=12342619, Articole de pus în formatul standard din ianuarie 2007, Articole cu suport bibliografic necorespunzător, Articole Wikipedia cu identificatori LCCN, Articole Wikipedia cu identificatori SUDOC, Articole Wikipedia cu identificatori VIAF, Articole Wikipedia cu identificatori WorldCat-VIAF, Articole Wikipedia cu informații bibliotecare, Creative Commons cu atribuire și distribuire în condiții identice. (2) Il principio del Reservatum ecclesiasticum proteggeva la conformità religiosa all'interno delle proprietà ecclesiastiche, ma non indicava chiaramente come questa doveva essere protetta. dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto” (art. Can. Ma la guerra alla fine fu vinta dal suo sostituto cattolico, Ernesto di Baviera, sostenuto da suo fratello Guglielmo V, duca di Baviera, e da Filippo II di Spagna. Historia ecclesiastica este opera istorică a lui Eusebiu din Cezareea. = Pass. Entrambi gli Arcivescovati furono convertiti in territori secolari nella Pace di Vestfalia. La misura fu contestata nel 1583, quando l'arcivescovo elettore di Colonia, Gebhard Truchsess von Waldburg, si convertì al protestantesimo, anzi al calvinismo, sposandosi, ma cercò di mantenere il suo incarico. 7, comma 2, Legge 121/85). 1. (3) La Dichiarazione Ferdinandea concedeva alcune esenzioni al principio di cuius regio, eius religio ad alcuni cavalieri, famiglie sovrane e città imperiali. Eusebiu interpretează fenomenul persecuțiilor ca fiind expresie a acțiunii diabolice, dar și ca formă de pedeapsă dumnezeiască, care – în cele din urmă – se rezolvă în mod providențial pentru creștini și dezastruos pentru persecutori. dall’autorità ecclesiastica. Un tale dominio era strutturalmente cattolico e il suo sovrano era eletto o nominato all'interno della Chiesa, senza diritti ereditari. Art. Ad esempio, l'Arcidiocesi di Magdeburgo era sotto la supervisione degli amministratori protestanti dal 1566 e il territorio divenne protestante. Approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato il 1° luglio 1999. Il Reservatum ecclesiasticum (riserva ecclesiastica) era una disposizione della Pace di Augusta del 1555. Dopo l'ascensione di Mattia, imperatore del Sacro Romano Impero, il suo nuovo cancelliere, Melchior Klesl, sperò di dissolvere le alleanze religiose dell'epoca - l'Unione protestante e la Lega cattolica - e riportare le persone di tutte le fedi sotto l'autorità dell'Imperatore. Aici, Eusebiu prezintă nenorocirile care i-a lovit pe evrei, drept pedeapsă pentru răstignirea lui Isus. I vescovi sono diretti eredi degli apostoli, ma il … Acta ecclesiastica Sloveniae (kratica: AES) je znanstvena publikacija, katero od leta 1979 izdaja Inštitut za zgodovino Cerkve Teološke fakultete v Ljubljani.. Glavni namen publikacije je predstaviti neobjavljene dokumente, ki se nanašajo na zgodovino Cerkve v Sloveniji; tako so dokumenti predstavljeni v izvirnem jeziku s slovenskim komentarjem ter povzetki v tujih jezikih. Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. (C) L'ecclesiastica potestà e giurisdizione. Ricerca del delitto di eresia da parte dell autorità ecclesiastica | Santa –i, tribunale ecclesiastico che fu delegato alla ricerca del delitto di eresia. Opera este foarte des citată în latină cu numele de Historia ecclesiastica (abreviat: Hist. Human translations with examples: primate, benefice, religious tax, rome's texts! La Chiesa è divisa in diocesi rette dai vescovi, che sono scelti in prima persona dal Papa. Partecipanti Ferdinando, re dei romani che rappresentava Carlo V, e i Delegati dei Principati imperiali. I suoi fedeli vengono chiamati cristiani cattolici. La misura ha continuato ad essere un lamento per i protestanti. Il termine «amministrazione» ha una duplice valenza semantica che non deve indurre in errore. l'autorità ecclesiastica con l'Istruzione della Sacra Congregazione dei Religiosi del 6 febbraio 1930, emanata per l'applicazione dell'articolo 29, lettera b) – relativo al riconoscimento della personalità giuridica delle associazioni religiose – del precedente testo concordatario dell'11 febbraio 1929; si legge ivi in proposito – Dignità. La Lingua latina ecclesiastica è la forma della lingua latina utilizzata nel rito romano dalla Chiesa cattolica per scopi liturgici. {{hw}}{{inquisizione}}{{/hw}}s. f. 1 (relig.) Esentava le terre ecclesiastiche dal principio del cuius regio, eius religio, che la Pace stabiliva per tutte le terre dinastiche ereditarie, cioè quelle governate da principi, duchi, ecc.. Secondo questo principio, la religione del sovrano sarebbe stata la religione del paese e del popolo relativo, in possesso suo per eredità.